Kampania Servier – Wyłącz Raka Liderem Roku 2019 w Ochronie Zdrowia

16 stycznia, podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie kampania Kolonoskopia jest super! organizowana w ramach programu edukacyjnego Servier – Wyłącz Raka, została uhonorowana Nagrodą Sukces Roku w kategorii Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla programów realizujących działania edukacyjne, zwiększających świadomość zdrowotną Polaków i promujących profilaktykę oraz zdrowy styl życia. 

Tegoroczna edycja nagrodzonej kampanii odbywała się pod hasłem „Kolonoskopia jest super!”, a jej głównym celem było podkreślanie roli profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem kolonoskopii jako badania ratującego życie oraz przełamywanie związanego z nim społecznego tabu. Raka można „wyłączyć”, czyli uniknąć. To jest możliwe dzięki kolonoskopii, która nie tylko jest badaniem przesiewowym, ale co najważniejsze w trakcie jej wykonywania można usunąć potencjalnie niebezpieczne zmiany, które wraz z upływem czasu mogłyby przekształcić się w raka. Zachęcamy Polaków do przezwyciężania lęku przed kolonoskopią, która jest nowoczesnym i bezpiecznym badaniem profilaktycznym i powinniśmy zrobić je obowiązkowo po pięćdziesiątce. 

 – To jest kampania wielowątkowa, w której zarówno sposób przekazywania wiedzy, jak i jej  zawartość są dla organizatorów bardzo ważne. Dzięki współpracy z towarzystwami naukowymi, onkologicznymi i ekspertami  oraz organizacjami pacjenckimi udało się zapewnić nie tylko rzetelność, wysoką jakość merytoryczną, ale także ciekawy i nowoczesny sposób przekazywania społeczeństwu wiadomości medycznych. – zaznaczył podczas wręczenia nagrody prof. Jarosław Reguła, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy.

Kapituła konkursu złożona z osób szczególnie zaangażowanych w ochronę zdrowia, jak m.in. przedstawiciele władzy ustawodawczej, samorządu terytorialnego, związków pracodawców, stowarzyszeń oraz najbardziej wpływowych osobistości świata medycyny doceniła fakt, że w kampania Kolonoskopia jest super! organizowana w ramach programu edukacyjnego Servier – Wyłącz Raka swoimi działania objęła tysiące osób, zwracając ich uwagę na istotną rolę profilaktyki przeciwnowotworowej, przyczyniając się do poprawy świadomości społecznej w zakresie czynników ryzyka i objawów. 

– Kolonoskopia jest super, bo życie jest super. To zdanie wypowiedziane przez ambasadora naszej kampanii Zbigniewa Zamachowskiego jest niezwykle prawdziwe. Prawda jest taka, że kolonoskopia jest badaniem fantastycznym, ponieważ pozwala wykryć zmiany chorobowe na wczesnym etapie, ale co najważniejsze w wielu przypadkach pomaga zapobiec rozwojowi raka  poprzez usunięcie potencjalnie niebezpiecznych zmian, które wraz z upływem czasu mogłyby przekształcić się w raka – podkreśla Katarzyna Urbańska, Dyrektor ds. Komunikacji i Spraw Zewnętrznych Servier Polska –  organizator kampanii. To jest komunikat, z którym staramy się dotrzeć do społeczeństwa i zachęcić do tego, aby z kolonoskopii korzystali, ponieważ dzięki temu możemy tej ciężkiej choroby uniknąć – dodała Urbańska. 

Ideą konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia  jest wyłonienie oraz nagrodzenie osób i podmiotów, które szczególnie wyróżniły się na polu polskiej medycyny. Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Medyczne Termedia oraz redakcja „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął minister zdrowia Łukasz Szumowski.

W ramach tegorocznej edycji kampanii realizowanej pod hasłem „Kolonoskopia jest super!”, zostały podjęte działania edukacyjne nakierowane na konkretną grupę odbiorców: głównie seniorów – czyli  osoby o podwyższonym stopniu ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. W 10 polskich miastach zostały przeprowadzone wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku poświęcone profilaktyce raka jelita grubego. Towarzyszyły im bezpłatne konsultacje i badania lekarskie m.in. badanie per rectum, badanie USG jamy brzusznej i testy FOB. Nie zabrakło również materiałów edukacyjnych o kampanii, profilaktyce raka jelita grubego oraz o kolonoskopii, o roli odpowiedniej diety w profilaktyce nowotworowej oraz przepisy dla zdrowia jelit przygotowane przez dietetyka. Istotnym elementem kampanii była współpraca z siecią kin Multikino. W największych miastach w Polsce, przed seansami emitowany był spot edukacyjny z udziałem Zbigniewa Zamachowskiego, przekonujący o wartości badania kolonoskopowego. Widzowie otrzymali również materiał edukacyjny o kolonoskopii. Dodatkowo, w przestrzeni internetowej pojawiły się krótkie filmiki o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym , w których udział wzięli eksperci medyczni, artyści, dziennikarze oraz sportowcy. Specjalnie na potrzeby tej edycji kampanii Andrzej Milewski znany jako „Andrzej Rysuje”, przygotował serię ilustracji dotyczących znaczenia kolonoskopii w diagnostyce i późniejszym leczeniu raka jelita grubego. Ilustracje te zostały umieszczone w formie plakatów na wiatach przystankowych w 5 polskich miastach w Polsce.

Kampanię Kolonoskopia jest super! organizowaną w ramach programu edukacyjnego Servier – Wyłącz Raka wspiera środowisko medyczne oraz eksperci z dziedziny onkologii, którzy co roku dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Tegoroczną edycję patronatem merytorycznym objęły: Polska Unia Onkologii oraz Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. W kampanię co roku angażują się również Stowarzyszenia Pacjentów oraz media.

autorem zdjęć jest Marek Misiurewicz

0 replies on “Kampania Servier – Wyłącz Raka Liderem Roku 2019 w Ochronie Zdrowia”