Objawy i diagnostyka

W większości przypadków rak żołądka we wczesnej fazie nie powoduje żadnych objawów.
Objawy alarmowe, które powinny nas skłonić do natychmiastowej wizyty u lekarza to:

 • Niedokrwistość (anemia)
 • Duża utrata masy ciała
 • Powiększone węzły chłonne
 • Obecność krwi w stolcu i z przewodu pokarmowego
 • Wyczuwalny guz

Kluczowe badania w celu rozpoznania raka żołądka:

 • Badania przedmiotowe
  Lekarz bada jamę brzuszną w poszukiwaniu masy patologicznej lub bolesnych miejsc. Sprawdza, czy nie ma guza nad lewym obojczykiem, który może być spowodowany przez rozprzestrzenianie się nowotworu do znajdujących się w tym miejscu węzłów chłonnych.
 • Badanie endoskopowe
  Podczas badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopii) lekarz wprowadza cienki, elastyczny przewód ze źródłem światła, zwany endoskopem, przez gardło pacjenta do żołądka. Umożliwia to obserwację wnętrza przełyku, żołądka i początkowej części jelita cienkiego (dwunastnicy). W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lekarz może wykonać biopsję (pobranie próbek tkanki) przy użyciu instrumentów wprowadzonych przez endoskop. Pobrane próbki tkanek zostaną zbadane przez specjalistę w laboratorium.
 • Endoskopowe badanie USG
  Badanie można przeprowadzić podczas gastroskopii. Polega ono na wprowadzeniu sondy USG przez gardło do żołądka. Badanie umożliwia zobrazowanie poszczególnych warstw ściany żołądka, jak również okolicznych węzłów chłonnych i innych struktur. Badanie to stosuje się w celu sprawdzenia, jak nowotwór rozprzestrzenił się w ścianie żołądka do sąsiadujących tkanek lub okolicznych węzłów chłonnych. Badanie ułatwia także lekarzowi przeprowadzenie podczas gastroskopii biopsji podejrzanej zmiany.
 • Badanie obrazowe
  Obrazowe TK może wykazać jak daleko rozprzestrzenił się nowotwór, zarówno lokalnie, jak i do innych obszarów ciała. Może być też wykorzystane, aby wskazać prawidłowe miejsce wykonania biopsji. Można też wykonać dodatkowe badania, takie jak RTG klatki piersiowej i obrazowanie PET, w celu wykluczenia odległego rozsiewu choroby, czyli przerzutów.
 • Badanie histopatologiczne
  Próbka podczas biopsji endoskopowej zostanie zbadana w laboratorium przez patomorfologa. Nazywa się to badaniem histopatologicznym. Patomorfolog, używając mikroskopu i przeprowadzając kilka innych badań, potwierdza rozpoznanie nowotworu i podaje dodatkowe informacje na temat jego charakterystyki. Badanie histopatologiczne można też przeprowadzić na próbkach pobranych podczas laparoskopii, próbkach guza usuniętego podczas operacji lub próbkach płynu użytego do płukania jamy otrzewnowej.
 • Laparoskopia
  Zwykle badania przeprowadza się po rozpoznaniu raka żołądka, gdy planowane jest przeprowadzenie operacji. Ułatwia ona potwierdzenie, że guz jest ograniczony do żołądka i tym samym może on być całkowicie usunięty podczas operacji. Laparoskopia polega na wprowadzeniu cienkiego, elastycznego przewodu przez mały otwór chirurgiczny w skórze do jamy brzusznej pacjenta. Na końcu przewodu znajduje się mała kamera wideo, dzięki czemu lekarze mogą dokładnie obejrzeć powierzchnię narządów i okolicznych węzłów chłonnych oraz precyzyjnie pobrać małe próbki tkanki w celu zbadania ich pod kątem ewentualnych przerzutów. Niekiedy chirurg podaje także pewną ilość płynu do jamy brzusznej, następnie usuwa go przez odessanie i wysyła do laboratorium w celu wykrycia ewentualnych komórek nowotworowych. Określa się to jako płukanie jamy otrzewnowej.