Ile osób choruje na raka?

Ile osób choruje na nowotwory złośliwe w Polsce?

Zgodnie z najnowszymi danymi Krajowego Rejestru Nowotworów w 2017 r. w Polsce odnotowano prawie 165 tys. nowych zachorowań na nowotwory złośliwe oraz prawie 100 tys. zgonów spowodowanych tą samą przyczyną. W 2017 r. nowotwory złośliwe nadal stanowiły drugą przyczynę zgonów w Polsce przyczyniając się do 26,3% wszystkich zgonów wśród mężczyzn i 23,1% wśród kobiet. Trendy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe, które obserwujemy w Polsce kształtowane są przez strukturę wiekową populacji, ale również poprzez zmiany w narażeniu na poszczególne czynniki rakotwórcze – głównie związane z paleniem papierosów.

Niestety, w 2017 r. po raz kolejny wzrosła liczba kobiet, które zmarły z powodu raka płuca, przekraczając tym samym liczbę zgonów spowodowanych rakiem piersi. W grupie mężczyzn, od wielu lat obserwowany jest spadek odsetka palących papierosy, co ma swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu częstości zachorowań na raka płuca. Pomimo tego, rak płuca pozostaje pierwszą przyczyną zgonów nowotworowych wśród mężczyzn. Nowotwory, na które mężczyźni w Polsce chorują najczęściej to: rak gruczołu krokowego (prostaty), rak płuca i rak jelita grubego. W polskiej populacji kobiet w 2017 r. najczęstszym nowotworem złośliwym był rak piersi, następnie rak płuca oraz rak jelita grubego.

Więcej najnowszych danych dotyczących epidemiologii nowotworów złośliwych w Polsce można znaleźć w publikacji „Nowotwory złośliwe w Polsce w 2017 r.”, na stronie internetowej Krajowego Rejestru Nowotworów www.onkologia.org.pl, w zakładce publikacje.