Jak produkty wysoko przetworzone wpływają na ryzyko pojawienia się choroby nowotworowej?

Definicje mówią, że żywność wysoko przetworzona, to każdy produkt, który został poddany obróbce technologicznej. Powody mogą być różne – poprawa trwałości, smaku, wyglądu czy przyspieszenie procesu przygotowania. W ostatnich dekadach produkty o wysokim stopniu przetworzenia stanowią coraz większą część naszej diety. Organizacje zajmujące się żywnością alarmują o ryzyku ich szkodliwego wpływu na zdrowie.

Na łamach British Medical Journal opublikowano badania dotyczące wpływu wysoko przetworzonych produktów na pojawienie się nowotworu. Wśród ponad 100 tysięcy dorosłych pacjentów z Francji w latach 2009-2017 zbierano dane na temat spożywania 3300 rodzajów żywności. Następnie zbadano związek między spożyciem pokarmów wysoko przetworzonych a ryzykiem raka piersi, prostaty, jelita grubego oraz całkowitym ryzykiem ujawnienia się choroby nowotworowej.

Wyniki wykazały istotny związek między spożyciem żywności wysoko przetworzonej ryzykiem nowotworów – każdy 10-procentowy wzrost udziału produktów przetworzonych w diecie powoduje wzrost ryzyka pojawienia się nowotworów o 12%, a raka piersi aż o 10%.

O ryzyku, jakie niesie za sobą nadmierne spożycie produktów wysoko przetworzonych mówi się od dawna, jednak ich związek z nowotworami pozostawał w sferze domysłów. Mimo konieczności potwierdzenia wyników badania w innych populacjach już dziś można mówić o jednym z nowych, najszybciej rozprzestrzeniających się czynników ryzyka nowotworów.

Źródło: www.bmj.com

0 replies on “Jak produkty wysoko przetworzone wpływają na ryzyko pojawienia się choroby nowotworowej?”