Badania profilaktyczne

W zależności od wieku pacjenta i rodzaju nowotworów istnieją wskazania do przeprowadzania badań profilaktycznych pozwalających na wczesne wykrycie ewentualnego nowotworu. Ma to istotne znaczenie dla dalszego rokowania i pozwala niezwłocznie wdrożyć leczenie.

Rak wykryty wcześnie jest uleczalny, stąd wprowadzony został zalecany kalendarz badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn.

Między 20 a 30 rokiem życia

należy prowadzić regularną obserwację swojego organizmu i wykonywać corocznie podstawowe badania krwi, moczu, ciśnienia, a raz na 5 lat USG jamy brzusznej i RTG klatki piersiowej. Zalecane są również regularne kontrole stomatologiczne, a u osób z większą ilością znamion coroczna ich kontrola u dermatologa.

Nasz lekarz pierwszego kontaktu będzie tu najlepszym doradcą i zapewni analizę wyników wykonanych podstawowych badań.

  • Kobiety dodatkowo powinny poddać się corocznemu badaniu ginekologicznemu z cytologią oraz wykonywać comiesięczne (między 6 a 9 dniem cyklu) samobadanie piersi. W przypadku obciążenia rodzinnego chorobami nowotworowymi zalecana jest dodatkowa diagnostyka – np co pół roku USG piersi i coroczna mammografia.
  • Mężczyźni powinni comiesięcznie wykonywać samobadanie jąder, a będąc w grupie ryzyka poddawać się proktologicznemu badaniu prostaty.

Między 30 a 40 rokiem życia

do powyższych regularnych badań dodajemy badanie okulistyczne z badaniem dna oka co 5 lat

  • Kobiety wykonują dodatkowo jednorazowe przezpochwowe badanie USG narządów rodnych.

Między 40 a 50 rokiem życia

kontynuujemy powyższe badania i dodajemy badanie EKG co trzy lata, gastroskopię raz na pięć lat, coroczne badanie na krew utajoną w kale, a osoby palące wykonują coroczne RTG klatki piersiowej. Można wykonać również jedno badanie densytometryczne kości.

  • Kobiety kontynuują wcześniejsze badania, wykonując teraz co dwa lata przezpochwowe USG narządów rodnych, USG piersi i mammografię oraz jednorazowo badanie poziomu hormonów tarczycy
  • Mężczyźni wprowadzają do wcześniejszych badań coroczne badanie prostaty per rectum i co dwa lata wykonują prześwietlenie płuc.

Powyżej 50 roku życia

kontynuujemy wcześniejsze badania, zwiększając częstotliwość USG jamy brzusznej do badania corocznego, a co pięć lat wykonujemy kolonoskopię. Co roku powinniśmy również wykonać badanie EKG a raz na pół roku poddawać się kontroli stomatologicznej z czyszczeniem osadów kamienia nazębnego.

  • Kobiety kontynuują coroczne badania ginekologiczne z cytologią i USG narządów rodnych oraz badaniem poziomu hormonów tarczycy, a raz na dwa lata wykonują mammografię piersi, oczywiście nie przerywając comiesięcznego samobadania badania piersi. Zalecane jest również oznaczenie poziomu hormonów płciowych we krwi.
  • Mężczyźni z uwagi na wzrost ryzyka zmian prostaty powinni wykonywać co dwa lata badanie prostaty per rectum. Dodatkowo raz do roku oznaczamy poziom antygenu PSA, raz na trzy lata poddajemy się badaniu jąder przez lekarza, a samodzielne ich badanie kontynuujemy raz w miesiącu.