O Kampanii

„SERVIER – WYŁĄCZ RAKA” to ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna, realizowana przez firmę Servier Polska, której celem jest promocja profilaktyki przeciwnowotworowej oraz podnoszenie świadomości społecznej Polaków w zakresie czynników ryzyka.

 

Stale rosnąca liczba chorych na nowotwory sprawia, że działania zaplanowane w ramach kampanii kierowane są do szerokiego grona odbiorców.

 

Celem kampanii jest przede wszystkim edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki przeciwnowotworowej, motywacja do przełamania lęku i wstydu przed badaniami, a także podkreślanie znaczenia wczesnego wykrywania choroby w skutecznym jej leczeniu.

 

 

ZOBACZ NASZE EDYCJE