Jak powstaje rak?

Rak zaczyna się wówczas, gdy normalna komórka staje się rakową.

Tak się dzieje, gdy coś zakłóca DNA zmieniając kod, który monitoruje cykl życiowy komórki. 70-80% zachorowań na nowotwory złośliwe u ludzi  jest wynikiem mutacji somatycznych (nabytych), związanych ze szkodliwymi nawykami i niezdrowym stylem życia, narażeniem zawodowym lub środowiskowym (czynniki ryzyka). Jeden lub kilka z tych  czynników może przyczynić się do powstania zmutowanych komórek i w efekcie do powstania nowotworu. Takie czynniki ryzyka mające wpływ na powstanie nowotworu nazywamy rakotwórczymi.