Statystyki

Rak żołądka jest piątym najczęściej diagnozowanym rodzajem raka na świecie. Zajmuje trzecie miejsce na liście nowotworów złośliwych powodujących najwięcej zgonów.

Najczęściej występuje w Azji Wschodniej, Ameryce Południowej i Europie Wschodniej. Nieco rzadziej występuje w Europie Zachodniej. Mimo, że wskaźniki epidemiologiczne, czyli zapadalność na raka żołądka i umieralność obniżają się to bezwzględna liczba pacjentów rośnie, dlatego, że starzeje się nam społeczeństwo. Znaczące rozbieżności w częstotliwości występowania raka żołądka pomiędzy kontynentami i poszczególnymi krajami wynikają głównie z różnic w stylu życia i czynników genetycznych.

Rak żołądka to jeden z najczęstszych i najbardziej śmiercionośnych nowotworów wykrywanych w Polsce. Diagnozę o raku żołądka kolejny Polak słyszy średnio co 2 godziny.

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że co roku nad Wisłą diagnozuje się go u około 5 tysięcy osób. W grupie ryzyka są przede wszystkim osoby powyżej 45. roku życia. Choroba dotyka mężczyzn dwukrotnie częściej niż kobiety.