Metody leczenia

Istnieje wiele metod leczenia raka. Rodzaj stosowanego leczenia zależy od typu raka, a przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby, w którym została zdiagnozowana. Na wybór leczenia ma wpływ także stan ogólny pacjenta oraz występujące choroby towarzyszące. Często w onkologii stosuje się leczenie skojarzone, polegające na wykorzystaniu kilku metod jednoczasowo lub sekwencyjnie.

 

Chemioterapia– jedna z podstawowych metod leczenia raka mająca na celu zniszczenie komórek nowotworowych za pomocą leków przeciwnowotworowych nazywanych cytostatykami. Leki te niszczą komórki raka poprzez wpływ na syntezę DNA i na tej drodze zahamowanie wzrostu lub rozmnażania na różnych etapach  cyklu  życiowego komórki. Leki te mogą być stosowane dożylnie, doustnie lub poprzez zastrzyk domięśniowy, podskórny. Chemioterapia jest często podawana  z przerwami w określonych cyklach leczenia.

 

Ponieważ chemioterapia ma działanie ogólnoustrojowe, obciążone ich działaniem zostają nie tylko komórki rakowe, ale wszystkie szybko mnożące się komórki naszego organizmu. Dlatego ze stosowaniem chemioterapii wiąże się szereg specyficznych działań ubocznych takich jak: wypadanie włosów, wpływ na obniżenie parametrów morfologicznych krwi, infekcje, nudności i wymioty, biegunka i inne.

Wiele z ubocznych efektów może być obecnie kontrolowanych dzięki nowoczesnym lekom. U większości pacjentów efekty uboczne są krótkotrwałe i odwracalne. Na przykład włosy odrastają po zakończeniu chemioterapii, choć mogą zmienić kolor i fakturę.

  • Radioterapia (teleradioterapia i brachyterapia)– jest to metoda  leczenia raka z wykorzystaniem promieniowania jonizującego o dużej energii. Promieniowanie to niszczy komórki poprzez zahamowanie ich wzrostu i podziałów albo materiał genetyczny komórek w miejscu guza nowotworowego. Źródło promieniowania może być zewnętrzne (teleradioterapia) lub umieszczone bezpośrednio w guzie za pomocą aplikatorów (brachyterapia).
  • Leczenie chirurgiczne – polega na usunięciu guza za pomocą metod chirurgicznych konwencjonalnych lub np. lasera. Często oprócz guza nowotworowego usuwane są okoliczne węzły chłonne.
  • Terapia hormonalna polega na stosowaniu substancji hamujących wytwarzanie określonych hormonów lub ich blokowaniu i na tej drodze zatrzymaniu rozwoju nowotworu. Metodę tę stosuje się do leczenia nowotworów, których wzrost zależy od obecności hormonów takich jak rak piersi, prostaty, macicy.
  • Immunoterapia – zbiór metod polegających na stosowaniu leków modulujących układ immunologiczny powodujących jego pobudzenie lub zahamowanie i na tej drodze powstrzymywanie rozwoju nowotworu.
  • Leczenie celowane – leczenie ukierunkowane molekularnie, które polega na zablokowaniu działania białek w komórce nowotworowej, które wykazują nadmierną aktywność.
  • Leczenie biologiczne – stosowanie leków ściśle związanych z cząsteczkami biologicznie czynnymi występującymi naturalnie w organizmie człowieka, które mogą zmieniać swoje funkcjonowanie w przypadku raka.