Statystyki

Rak jelita grubego

Według najnowszych danych Krajowego Rejestru Nowotworów, w 2017 roku w Polsce na raka jelita grubego zachorowało 5 073 kobiet oraz 5 832 mężczyzn, zmarło natomiast 3 573 kobiet i 4 183 mężczyzn. Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych i jedna z głównych przyczyn zgonów nowotworowych u obydwu płci. Podobna sytuacja epidemiologiczna widoczna jest na świecie, gdzie rak jelita grubego znajduje się na trzecim miejscu pod względem częstości występowania i na drugim pod względem powodowanych zgonów nowotworowych. Według prognoz Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (ang. International Agency for Research on Cancer – IARC), do 2040 roku na świecie, możemy spodziewać się wzrostu, zarówno zachorowalności, jak i umieralności na raka jelita grubego – wśród obydwu płci. W przypadku liczby zachorowań wśród kobiet szacowany wzrost wynosi z 520 tys. w 2018 roku do 905 tys. w 2040, u mężczyzn – odpowiednio z 575 tys. do ponad 1 mln. Natomiast przewidywana liczba zgonów w grupie kobiet wzrasta z około 260 tys. w 2018 roku do ponad 478 tys. w 2040. U mężczyzn jest to odpowiednio 290 tys. i ponad 0,5 mln zgonów.

Wiele badań naukowych potwierdziło, że ryzyko wystąpienia raka jelita grubego jest możliwe do znacznego obniżenia poprzez odpowiednią zmianę diety i stylu życia. Nawet 47% wszystkich zachorowań na raka jelita grubego byłoby możliwych do uniknięcia, w przypadku zachowania odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej, utrzymanie zdrowej masy ciała, a także przestrzegania zasad zdrowego żywienia (zajrzyj na www.12sposobownazdrowie.pl).

 

Według danych Concorde-3, opublikowanych na początku 2018 r., Polska zajmuje też jedno z ostatnich miejsc w Europie, przed Rumunią, Bułgarią, Słowacją i Chorwacją pod względem pięcioletnich przeżyć chorych.

Europa się starzeje, a wraz z nią Polska. Biorąc pod uwagę liczbę osób po 65 r. ż. (wiek jest jednym z czynników ryzyka rozwoju tego raka) oraz częstość zachorowań prognozuje się, że w 2025 r. liczba pacjentów z rakiem jelita grubego wzrośnie do prawie 25 tys. rocznie. Z czego większość przypadków dotknie mężczyzn – ponad 15 tys. zachorowań, a nieco mniej kobiet – ponad 9 tys.