Czynniki ryzyka nowotworów a świadomość pacjentów

Wiedza pacjentów na temat przyczyn pojawiania się raka zwiększa się z roku na rok, jednak z społeczeństwie wciąż istnieje szereg błędnych przekonań na ten temat. Znajomość właściwych przyczyn pojawiania się nowotworów może spowodować bardziej skuteczną profilaktykę, co z kolei przekłada  się na mniejszą liczbę zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi.

Najnowsza, czwarta edycja Europejskiego Kodeksu do Walki z Rakiem podaje, że najczęstszymi  potwierdzonymi czynnikami ryzyka nowotworów są czynne i bierne palenie, nadmierne spożycie alkoholu, nadwaga i otyłość, brak aktywności fizycznej, dieta uboga w składniki odżywcze, wirus brodawczaka ludzkiego oraz ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe.

Brytyjscy naukowcy za pomocą ankiety zbadali znajomość czynników ryzyka chorób nowotworowych. Przeanalizowali także zależności miedzy prawdziwymi i błędnymi przekonaniami społeczeństwa dotyczącymi przyczyn nowotworów ich sytuacją socjodemograficzną i nawykami związanymi ze zdrowiem, jak palenie, spożycie alkoholu czy aktywność fizyczna.

Wśród potwierdzonych czynników ryzyka nowotworów pacjenci najczęściej wymieniali palenie czynne (88%) i bierne (80%), nadwagę i promieniowanie UV (>60%). Najniższa była świadomość znaczenia zakażenia wirusem brodawczaka i niedostatecznego spożycia warzyw i owoców (30%).

Najczęstszymi mitami wśród pacjentów było przekonanie, że na rozwój nowotworu wpływa:

  • stres (43%),
  • konserwanty (42%),
  • fale elektromagnetyczne (35%)
  • oraz żywność modyfikowana genetycznie (34%).

Rzadziej wymieniano słodziki, linie wysokiego napięcia czy telefony komórkowe. Wpływ na wiedzę na temat czynników ryzyka nowotworów miał szereg czynników, od płci, wieku, rasy, poprzez wykształcenie, aż po nawyki żywieniowe.

Pamiętajmy, że 1/3 przypadków nowotworów można uniknąć poprzez zmianę stylu życia.

W połączeniu z regularnymi badaniami profilaktycznymi zdrowy styl życia może pozwolić nam uniknąć szeregu schorzeń, w tym nowotworów.

 

Źródło: www.ejcancer.com

0 replies on “Czynniki ryzyka nowotworów a świadomość pacjentów”