Medycyna walczy o przełomy w AML

Światowy Dzień Ostrej Białaczki Szpikowej obchodzony jest corocznie 21 kwietnia. Choroba ta jest agresywną w przebiegu rzadką chorobą, która dotyka głównie osoby starsze i charakteryzuje się szybkim postępem, jeśli nie jest leczona. Ostra białaczka szpikowa (AML) jest najczęstszą ostrą białaczką u dorosłych i dotyka 5 na 100 000 mieszkańców Europy, co oznacza ponad 20 000 nowych przypadków każdego roku [1]. Dwuletni wskaźnik przeżycia 75-letnich pacjentów z AML wynosi poniżej 10% [2].

W Stanach Zjednoczonych choroba ta stanowi 1,2% nowych diagnoz raka każdego roku, około jednej trzeciej wszystkich zdiagnozowanych przypadków białaczki i jest przyczyną 10 000 zgonów każdego roku. AML jest nowotworem krwi i szpiku kostnego, który rozwija się w wyniku zmian w DNA komórki macierzystej szpiku kostnego. Dotknięta komórka przekształca się w komórkę białaczkową i namnaża się w miliony blastów mieloidalnych, blokując wytwarzanie prawidłowych krwinek, zarówno czerwonych, jak i białych krwinek, a także płytek krwi. 

Objawy AML obejmują neutropenię, niedokrwistość i trombocytopenię, co skutkuje osłabieniem układu odpornościowego i ogólnym zmęczeniem organizmu. Czynniki ryzyka AML mogą obejmować narażenie na benzen, choroby genetyczne, chemioterapię i radioterapię oraz rozwój niektórych nowotworów i chorób krwi. 

Budowanie świadomości i zrozumienia istoty choroby jest ważne, ponieważ postawiona we wczesnym stadium choroby diagnoza i odpowiednie leczenie mogą zwiększyć szanse na przeżycie i poprawić jakość życia pacjentów. Dlatego ważne jest, aby ludzie byli świadomi AML i jej objawów, a także żeby zwracali uwagę na czynniki ryzyka i regularnie poddawali się badaniom lekarskim. Poprzez edukację i promowanie badań naukowych, można przyczynić się do poprawy opieki nad pacjentami z AML i zwiększenia szans na przeżycie. 

Ostatnie lata pokazały, że rokowanie u chorych na AML może poprawić zastosowanie nowych terapii. Dzięki inwestycjom w badanie i rozwój w tym obszarze pojawiają się nowe metody leczenia, takie jak terapie celowane, immunoterapia, a także leki ukierunkowane na konkretne geny odpowiedzialne za rozwój choroby. Wprowadzenie nowych metod terapeutycznych przynosi nadzieję na poprawę wyników leczenia i zwiększenie szans na przeżycie u pacjentów z AML. Jednakże, wciąż istnieje wiele wyzwań związanych z chorobą, dlatego naukowcy kontynuują pracę nad identyfikacją nowych celów terapeutycznych i rozwojem nowych leków mogących pomóc pacjentom z AML. 

[1] Wytyczne ESMO 2020 – Ostra białaczka szpikowa u dorosłych pacjentów: Wytyczne praktyki klinicznej ESMO dotyczące diagnozy, leczenia i obserwacji

[2] National Cancer Institute. Program nadzoru, epidemiologii i wyników końcowych (SEER). Fakty dotyczące raka: ostra białaczka szpikowa (AML). https://seer.cancer.gov/statfacts/html/amyl.html

0 replies on “Medycyna walczy o przełomy w AML”