WYSOKO PRZETWORZONA ŻYWNOŚĆ MOŻE MIEĆ WPŁYW NA WZROST RYZYKA WYSTĄPIENIA CHOROBY NOWOTWOROWEJ

Niewłaściwa dieta jest, obok palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, jednym z najważniejszych modyfikowalnych czynników zwiększających ryzyko nowotworu. Okazuje się, że zmieniając styl życia, można by uniknąć aż jednej trzeciej zachorowań na raka.

Konsumpcja żywności wysoko przetworzonej staje się w ostatnich latach coraz częstsza. Produkty poddane obróbce fizycznej, biologicznej i chemicznej w zakładach przemysłu spożywczego są często łatwo dostępne, atrakcyjne cenowo, a do tego bezpieczne mikrobiologicznie.

W krajach wysoko rozwiniętych aż 25-50% zapotrzebowania kalorycznego jest zapewniane przez żywność wysoko przetworzoną, co może się wiązać z podwyższoną częstotliwością występowania nadciśnienia, otyłości oraz dyslipidemii. Podejrzewa się, że taka sama zależność może dotyczyć rozwoju choroby nowotworowej.

Związek między żywnością przetworzoną a nowotworem mógłby wynikać z dodania dużej ilości tłuszczów nasyconych, cukrów, soli przy jednoczesnej małej zawartości błonnika i witamin. Dodatkowo konserwanty, np. azotyn sodu lub dwutlenek tytanu, mogą stanowić większe ryzyko nowotworowe. W przypadku innych substancji, takich jak akrylamid czy aminy heterocykliczne – rakotwórcze właściwości mogą pojawiać się w wyniku obróbki termicznej. Również opakowania produktów, w których znajduje się np. bisfenol A, stanowią realne zagrożenie.

Opis badania

W British Medical Journal opublikowano pracę z badania kohortowego, opartego na obserwacji ponad 105 tysięcy mieszkańców Francji (kohorta NutriNet-Santé 2009-2017) oraz internetowego zbierania informacji o konsumpcji 3300 różnych typów żywności.

Wyniki badania

Zaobserwowano, że każdemu przyrostowi o 10% konsumpcji żywności wysoko przetworzonej w codziennej diecie, towarzyszy wzrost ryzyka zachorowania na wszystkie nowotwory o 12%, a o 10% na raka piersi. Ryzyko wystąpienia raka jelita grubego statystycznie nie zmieniło się. Dostrzeżony związek był dość mały, gdyż w badaniu pod uwagę wzięto także inne modyfikowalne czynniki ryzyka, jak np. palenie papierosów czy niewielka aktywność fizyczna, które występują częściej u konsumentów produktów wysoko przetworzonych.

„Według autorów badania obserwowany wzrost spożycia żywności wysoko przetworzonej może sprowokować wzrost liczby zachorowań na raka oraz inne choroby niezakaźne.”

Jednocześnie eksperci podkreślają, że konieczna jest dalsza kontynuacja badań w celu zwiększenia świadomości o konkretnych produktach potencjalnie rakotwórczych, a wyniki obecnego badania powinno się skonfrontować i potwierdzić również w innych populacjach.

0 replies on “WYSOKO PRZETWORZONA ŻYWNOŚĆ MOŻE MIEĆ WPŁYW NA WZROST RYZYKA WYSTĄPIENIA CHOROBY NOWOTWOROWEJ”