JĘZYK KORZYŚCI CZY EPATOWANIE STRACHEM?

– jak zachęcać do wykonania profilaktycznej kolonoskopii.

Drugie spotkanie interesariuszy kampanii „Servier – wyłącz raka!”

 

Już po raz drugi odbyło się spotkanie z udziałem ekspertów medycznych oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich, którym bliska jest tematyka profilaktyki nowotworowej. Spotkanie kluczowych interesariuszy ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Servier – wyłącz raka!”, to zaproszenie do podjęcia dyskusji nad opracowaniem założeń kolejnej odsłony kampani, która podobnie jak trzy poprzednie, poświęcona będzie problematyce raka jelita grubego. Zebrane wnioski zostaną wnikliwie przeanalizowane i staną się podstawą do nakreślenie ostatecznego kształtu najbliższej edycji kampanii i jej głównych przekazów. Inauguracja czwartej edycji „Servier – wyłącz raka!” zaplanowana została na wiosnę przyszłego roku.

 

Jak wskazują dane z ubiegłego roku, na które powołuje się EuropaColon, każdego roku w Polsce liczba zachorowań na raka jelita grubego sięga już blisko 19 tysięcy i wciąż rośnie. Rak jelita grubego jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym w naszym kraju. Wyprzedza go jedynie rak płuca. W ocenie ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie, jeśli nic się nie zmieni, to w 2030 r. liczba zachorowań z powodu raka jelita grubego może się w Polsce zwiększyć nawet do 27 tysięcy[1].

W czerwcu br. na łamach czasopisma „The Gut Journal”[2] opublikowano dane, z których wynika, że rak jelita grubego coraz częściej wykrywany jest u osób poniżej 50 roku życia. Naukowcy z 16 europejskich ośrodków, m.in. z Holandii, Portugalii, Polski, Czech, Francji i Norwegii, dokonali analizy danych zebranych w latach 1990-2016, obejmujących 143,7 milionów Europejczyków w wieku 20-49 lat, z których aż u 187 918 pacjentów wykryto raka jelita grubego.

Okazało się, że w grupie wiekowej 30 – 39 lat, między rokiem 2004 a 2016 częstość występowania choroby wzrosła o 4,9%.

Natomiast u młodszych osób (w grupie 20 -29 lat)  wzrost ten okazał się znacznie wyższy i wyniósł aż 7,9%.

Badacze podkreślają, że jeżeli ta niekorzystna tendencja nie ulegnie zmianie, to już za kilka lat być może nastąpi konieczność rewizji strategii badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.

Skuteczność leczenia raka jelita grubego może poprawić w Polsce zwiększenie wczesnego wykrywania i zapobiegania temu nowotworowi. Kolonoskopia to nowoczesne i bezpieczne badanie, które daje również szansę na całkowite wyleczenie zmian nowotworowych na wczesnym etapie rozwoju choroby. Jest to z jednej strony badanie profilaktyczne, a z drugiej strony zabieg potencjalnie ratujący życie.

Podejmując decyzję o realizacji kolejnej kampanii wiosną przyszłego roku, już po raz drugi zdecydowaliśmy się zaprosić kluczowych interesariuszy do otwartej dyskusji nad opracowaniem założeń przyszłej edycji i jej głównych przekazów. Wciąż widzimy ogromną potrzebę budowania świadomości wokół tematu profilaktyki raka jelita grubego oraz konieczność przełamania osobistych barier, które stoją na drodze w podjęciu decyzji o wykonaniu profilaktycznej kolonoskopii.

W spotkaniu, które odbyło się 4 grudnia, uczestniczyli wybitni eksperci medyczni z dziedziny onkologii oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich.

Spośród zaproszonych ekspertów medycznych w spotkaniu uczestniczyli: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Centrum Onkologii – Instytutu, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, Prof. dr hab. n. med. Michał Kamiński z Zakładu Profilaktyki Nowotworów i Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu oraz Prof. Dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz, Kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Głos organizacji pacjenckich reprezentowany był przez przedstawicieli: EuropaColon Polska, Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO, Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”, Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Fundacji Rak’n’Roll – Wygraj Życie oraz Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel portalu zwrotnikraka.pl (patron medialny kampanii). Gościem specjalnym Wydarzenia była dziennikarka i felietonistka – Pani Agata Passent.

Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej uczestnicy wysłuchali dwóch prelekcji poświęconych problematyce raka jelita grubego oraz roli kolonoskopii w profilaktyce schorzenia. Eksperci z jednej strony przybliżyli dane epidemiologiczne, podkreślając m.in. skalę zachorowań i śmiertelności powodowanych przez raka jelita grubego, z drugiej zaś strony kładli szczególny nacisk na znaczenie badania kolonoskopowego, z którego polskie społeczeństwo wciąż korzysta niedostatecznie często, a które budzi wiele obaw, wątpliwości, a niekiedy również kontrowersji.

W tej części spotkania podsumowaliśmy również trzecią edycję kampanii, która realizowana była pod hasłem „Kolonoskopia jest super!” oraz zaprosiliśmy do rozmowy i podzielenia się osobistymi doświadczeniami Panią Agatę Passent. Dziennikarka, obciążona wywiadem rodzinnym w kierunku raka jelita grubego, zgodziła się w ramach kampanii wykonać profilaktyczną kolonoskopii, a jej przebieg utrwaliła w formie filmu, który opisała i opublikowała na swoim blogu.

Po zakończeniu części pierwszej, zaprosiliśmy wszystkich do aktywnego włączenia się w prace warsztatowe, których założeniem było wypracowanie założeń skutecznej komunikacji kierowanej do określonej grupy docelowej. Uczestnicy podzieleni na zespoły losowali profile fikcyjnych osób, a następnie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi komunikacyjnych musieli skłonić te osoby do podjęcia decyzji o wykonaniu profilaktycznej kolonoskopii. Każdy profil osobowy precyzyjnie charakteryzował przedstawiciela określonej grupy społecznej, z uwzględnieniem wymówki, która powstrzymuje go przed wykonaniem badania.

Uczestnicy spotkania wykazali się niezwykłą kreatywnością i zaangażowaniem: skupienie się na pozytywnym przekazie; mówić o kolonoskopii, jako badaniu potwierdzającym zdrowie;  pokazywać pozytywne efekty badania, użycie wywiadów z ekspertami o tym jak wygląda badanie kolonoskopowe, zaangażowanie celebryty, użycie Social Mediów, „Pora na kolonoskopię” – ulotka edukacyjna, „Jak przygotować się do badania” – zakładka na stronie internetowej kampanii, badanie / sonda na temat przyczyn nie robienia kolonoskopii – to tylko kilka pomysłów jakie padły podczas spotkania. Wszystkie głosy, sugestie, rekomendacje i wskazówki przyczynią się do opracowania założeń skutecznej komunikacji, a w dłuższej perspektywie przybliżą do osiągnięcia stawianych przed kampanią celów. Zebrane podczas spotkania wnioski zostaną wnikliwie przeanalizowane i na ich podstawie opracowane zostaną założenia 4. edycji naszej kampanii „Servier – wyłącz raka!”.

 

[1] Raport Koszty nowych technologii lekowych w leczeniu najczęściej diagnozowanych nowotworów. Prognoza 2019-2021, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Warszawa, 2019

[2] https://gut.bmj.com/content/68/10/1820

0 replies on “JĘZYK KORZYŚCI CZY EPATOWANIE STRACHEM?”