Wirtualna Poradnia Profilaktyki Raka Jelita Grubego Servier – podsumowanie

W ramach IV edycji kampanii „Servier – wyłącz raka!” dla wszystkich zainteresowanych w całej Polsce uruchomiliśmy Wirtualną Poradnię Profilaktyki Raka Jelita Grubego Servier, czyli specjalną platformę teleinformatyczną, dzięki której można było skorzystać z bezpłatnych badań laboratoryjnych oraz konsultacji medycznych w formie teleporady, czatu lub wideoczatu.

W dniach od 9 maja do 9 czerwca w ramach tegorocznej kampanii każda osoba po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem infolinii mogła skorzystać z bezpłatnego profilaktycznego badania laboratoryjnego FIT (krew utajona w kale), realizowanego w punkcie diagnostycznym znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania.

Otrzymane wyniki testu można było skonsultować z lekarzem. Podczas teleporady lekarz oceniał zarówno wyniki badania, jak również dane zebrane w ramach wywiadu i na tej podstawie przygotowywał zalecenia dostępne dla pacjenta na dedykowanej platformie.

W przypadku gdy wynik badania FIT był pozytywny lub mimo negatywnego wyniku, ale obecnych licznych wskazań w wywiadzie lekarskim, lekarz mógł zlecić kolonoskopię, którą następnie pacjent mógł wykonać bezpłatnie w znieczuleniu ogólnym we wskazanej przez konsultanta placówce.

Z usług Wirtualnej Poradni Profilaktyki Raka Jelita Grubego Servier skorzystało łącznie 114 osób, spośród których 53 wykonały badania laboratoryjne na krew utajoną w kale. Po konsultacji wyników z lekarzem 5 osób zdecydowało się na wykonanie profilaktycznej kolonoskopiiw przypadku jednej z nich konieczne było usunięcie polipów.

W grupie pacjentów, którzy wykonali badanie FIT i skorzystali z teleporady, znalazło się 35 kobiet i 18 mężczyzn. Najmłodsza w tej grupie osoba miała 22 lata, zaś najstarsza 76 lat. Do Poradni zgłaszali się pacjenci z całej Polski, zarówno osoby z dużych miast (np. Warszawa, Białystok, Gdynia, Szczecin, Kielce, Lublin, Katowice, Częstochowa), jak też mniejszych ośrodków.

Pragniemy serdecznie podziękować za ogromne zaufanie z jakim się spotkaliśmy. Równocześnie cieszymy się, że nasza oferta bezpłatnych badań i konsultacji została tak ciepło przyjęta i oceniona, co znalazło odzwierciedlenie w otrzymanych komentarzach od pacjentów. Głęboko wierzymy, że działania podejmowane w ramach kampanii „Servier – wyłącz raka!” przybliżają nas do upowszechniania wśród polskiego społeczeństwa profilaktyki przeciwnowotworowej i przyczyniają się do podnoszenia świadomości w zakresie czynników ryzyka raka jelita grubego, motywując do przełamywania lęku i wstydu przed badaniami.

0 replies on “Wirtualna Poradnia Profilaktyki Raka Jelita Grubego Servier – podsumowanie”