Czynniki wpływające na ryzyko pojawienia się raka jelita grubego

Rak jelita grubego, obok nowotworów piersi i płuc, jest najczęściej występującym nowotworem zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Wcześnie zdiagnozowany jest w 100 procentach wyleczalny, jednak z powodu niechęci do wykonywania badań przesiewowych oraz braku podstawowej wiedzy na temat raka jelita grubego, pacjenci o chorobie dowiadują się często kiedy jest już za późno. Tymczasem wczesna diagnostyka oraz profilaktyka mogą skutecznie uchronić nas przed rakiem jelita grubego.

Opublikowany w 2017 roku raport American Institute for Cancer Research (AICR) oraz World Cancer Research Fund (WCRF) obejmował czynniki zwiększające bądź zmniejszające ryzyko pojawienia się nowotworów jelita grubego z podziałem na poziom wiarygodności doniesień.  Wyniki ponad 100-stronnicowego dokumentu podsumowano w tabeli:

Źródło: www.aicr.org

0 replies on “Czynniki wpływające na ryzyko pojawienia się raka jelita grubego”