Kardioonkologia: między sercem a walką z nowotworami

Choroby serca a ryzyko rozwoju nowotworu

Choroby układu krążenia i nowotwory stanowią dwie główne przyczyny zgonu Polaków, odpowiednio 35% i 18% przypadków w roku 2021[1]. Jednakże, coraz więcej badań wskazuje na związek między nimi, zwłaszcza u pacjentów zdiagnozowanymi kardiologicznie. Okazuje się, że u tych pacjentów istnieje znaczący wzrost ryzyka wystąpienia nowotworów, co stawia przed nami ważne wyzwanie zdrowotne.

Dodatkowo, nierzadko pacjent z chorobami serca i nowotworem to ta sama osoba. Dlatego kardiolodzy potrzebują podstawowej wiedzy onkologicznej, a onkolodzy – kardiologicznej. Nowe terapie antynowotworowe także sprawiają, że pacjenci onkologiczni żyją coraz dłużej. Z drugiej jednak strony wyzwaniem stają się powikłania sercowo-naczyniowe, które mogą być niekorzystnym następstwem leczenia onkologicznego, także w dłuższej perspektywie.

Co to jest kardioonkologia?

Kardioonkologia to interdyscyplinarna dziedzina medycyny, która zajmuje się opieką nad pacjentami dotkniętymi zarówno chorobami serca, jak i nowotworami. Nazwa „kardioonkologia” wywodzi się z połączenia słów „kardio” odnoszącego się do serca i „onkologia” dotyczącego nowotworów.

Narodziny kardioonkologii

Początki kardioonkologii sięgają lat 90. XX wieku, kiedy to zaczęto dostrzegać rosnącą liczbę pacjentów, u których zauważono współistnienie chorób serca i nowotworów. W miarę postępu medycyny i coraz lepszej opieki nad pacjentami, zaczęto dostrzegać potrzebę współpracy między kardiologami a onkologami, co doprowadziło do powstania tej nowej gałęzi medycyny.

W Polsce podwaliny pod współpracę między kardiologami a onkologami położono w 2010 roku.[2] Wówczas podpisano list intencyjny pomiędzy Narodowym Instytutem Kardiologii a Instytutem Onkologii w Warszawie.

Rola kardioonkologii

Kardioonkologia ma na celu nie tylko zapewnienie skutecznej opieki medycznej pacjentom z chorobami serca i nowotworami, ale także zapobieganie i minimalizowanie działań niepożądanych związanych z leczeniem obu tych schorzeń. Ponadto, kardioonkologia zajmuje się także badaniem związków między lekami stosowanymi w terapii sercowo-naczyniowej a ryzykiem nowotworów, co ma kluczowe znaczenie dla długoterminowej opieki nad pacjentami.

Ciekawe fakty i statystyki

  • Według badań przeprowadzonych przez American Heart Association, pacjenci z chorobami serca mający historię leczenia nowotworowego mają dwa razy większe ryzyko zgonu niż ci bez historii nowotworowej.[3]
  • Wzrost ryzyka nowotworów u pacjentów kardiologicznych może być związany z czynnikami ryzyka, takimi jak palenie papierosów, wysokie ciśnienie krwi czy zaburzenia metaboliczne.[4]
  • Z badań wynika, że statystycznie co trzeci pacjent hematoonkologiczny cierpi na schorzenia kardiologiczne.[5]

Kardioonkologia stanowi niezwykle istotną gałąź medycyny, która połączyła świat kardiologii z walką z nowotworami. Poprzez interdyscyplinarną współpracę, kardioonkolodzy dążą do poprawy opieki nad pacjentami dotkniętymi obiema grupami chorób, co może przyczynić się do zmniejszenia liczby zgonów związanych zarówno z chorobami serca, jak i nowotworami.

 

[1] Raport NIZP-PZH pt. „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2022”
[2] pulsmedycyny.pl
[3] medicalpress.pl
[4],5 pulsmedycyny.pl

0 replies on “Kardioonkologia: między sercem a walką z nowotworami”